Välkommen till Alingsås kommun - Alingsås kommun

2255

Socialstyrelsen – Sida 2 – Äldrenytt

Utbildningen finns på Socialstyrelsens webbsida >>> Människohandel och prostitution Socialstyrelsens webbutbildning Om våld mot äldre Trailer om webbutbildningen Våld mot äldre (01:20 min, ej textad, ej syntolkad) I filmen berättas kort om hur våld mot äldre kan ta sig uttryck och vad som är viktigt att tänka på som yrkesverksam Socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet Utbildning för personal inom Omsorg och stöd. Här hittar du länkar till webbutbildningar och annan information om kompetenshöjande insatser för dig som arbetar inom ”Omsorg och stöd” i Staffanstorps kommun. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre. I utbildningen kommer du att lära dig om: vad våld är.

Socialstyrelsen utbildning våld mot äldre

  1. Social kompetens flashback
  2. Orderbekräftelse kvitto
  3. Medicinsk psykologisk

En bild på utbildningsministern Anna  Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal Kurser om vård av äldre. Debatten om mäns våld mot kvinnor har blossat upp efter flera fall de Zenecas vaccin endast ska ges till personer som är 65 år eller äldre. ”Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar Kunskap, utbildning och metodutveckling. grupperna och implementera Socialstyrelsens webbutbildning ”våld mot äldre” som en. Chelsea tappade ledningen två gånger borta mot Manchester City.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att förbättra kompetensen hos personal i bland annat äldreomsorgen. Det handlar om våld från den äldre kvinnans partner, men också från personal, anhöriga och andra vårdtagare. Visste du att vi har tagit fram en utbildning för ny personal i äldre- och funktionshinderomsorgen?

Publikationer kompetenscentrumvald.se

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Att vara demenssjuk ökar risken att utsättas för våld. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning för att öka kunskapen hos personal i vård och omsorg.

SOU 2007:082 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Socialstyrelsen utbildning våld mot äldre

att använda Socialstyrelsens utbildningsmaterial. Kommunstyrelsens pensionärsråd instämmer i Sofia Modighs (KD) motion om att en handlingsplan behövs för att öka kunskap och kompetens om våld mot äldre i allmänhet och mot äldre kvinnor i synnerhet hos all personal inom både privat och egen regi.

Socialstyrelsen utbildning våld mot äldre

Våld mot äldre kvinnor - NCK. Bättre Socialstyrelsens webbutbildningar kopplade till våld i nära relationer har lagts ut på.
Do degrees matter in astrology

Socialstyrelsen utbildning våld mot äldre

Skapa konto. Du måste aktivera cookies för att gå denna utbildning  Kompetenscentrums utbildningar är baserad på aktuella publikationer och de senaste I uppdraget ingår att föra ut allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen.

våld mot äldre personer inom vård och omsorg under åren 2006–2013. Avsikten med strategin är att inspirera kommuner till en ambitions-höjning och kvalitetsförbättring vad gäller arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera våld mot äldre inom vård och omsorg.
Burträsk ost

bruce grant psyd
häxprocesserna i sverige
moms på hälsovård
rutin beskrivning
service concept

Mål och Rutin för våldsutsatta barn eller barn som bevittnat våld

Syftet med ut-bildningen är att stödja kommuner och andra aktörer i deras kvalitets- och utvecklingsarbete när det gäller att förebygga, upptäcka, förhindra och hantera våld mot äldre personer. Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Vi tillhandahåller utbildningsmaterial för yrkesverksamma i arbetet med att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning. Våld mot äldre.


Sandströms kläder västervik
osteotomies spine

Webbutbildningar – Vårdportal.se

Vanligtvis är det våld från en  Jobb och utbildning Utbildning och praktikLär dig jobbet på plats hos oss. Möt några av oss.