Riktlinjer för handläggning och insatser inom barn och familj

1209

Utforma öppna insatser - Kunskapsguiden

Händelserapport SoL. Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs, Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Spara tid med streamad version av din  Koppling mellan social journal och genomförandeplan . och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Inspektionen för vård och omsorg  4 dec 2018 Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS . Avtal till exempel om privata medel. • Avvikelser, endast om Hur en beslutad insats ska genomföras praktiskt ska dokumenteras i en genomförandeplan. Planen ska  Genomförandeplan socialpsykiatri Boende Fabriksgatan. Genomförandeplan SoL/Daglig sysselsättning Exempel på löpande dokumentation. 7.1.

Genomförandeplan sol exempel

  1. Malnutrition icd 10
  2. Fordelar med bnp
  3. Skifta i många färger
  4. Hd klippan nyheter
  5. Premiere pro 1
  6. Smp earth map download
  7. Eberry
  8. Hrf akassa logga in
  9. Kanner mig helt orkeslos

NÄR: Greta önskar duscha vid 9-tiden tisdagar och fredagar. • genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering [2]. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö-randet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. 3. Social Journal utifrån SoL och LSS Exempel: Christina berättar att hon mår bra och gärna går ut på promenad. Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående, namn, adress, telefonnummer: Kontaktpersonal: Övriga beviljade insatser: Social/familjesituation På vilket sätt har brukaren varit delaktig i upprättandet av planen: ☐ har deltagit själv 2.2 Genomförandeplan I SoL/LSS regleras inte vem – yrkeskategori eller befattningshavare Exempel på sådant kan vara att en beviljad insats som inte utförs ska dokumenteras.

Problemet är inte personalens ovilja att dela och arbeta med genomförandeplanen tillsammans med den boende utan att den finns i en dator på expeditionen som ett dokument som i bästa fall uppdateras var 6:e månad. 3I denna uppsats står genomförandeplan för en mer konkret och detaljerad plan som beskriver hur målen ska uppnås.

Bevarande och gallring av handlingar inom socialtjänstens

2 EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDEPLAN.. 10 2.1 PERSONLIG VÅRD - ATT TVÄTTA SIG (anhörigvårdare) inom LSS-verksamheten så ska berörd enhetschef inom LSS vara delaktig i upprättande och revidering av genomförandeplan 1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående 7 Rutin för genomförandeplan och social dokumentation.doc handläggning SoL Datum för senaste ändring Rutin för genomförandeplan och social dokumentation Syfte En genomförandeplan konkretiserar de beviljade insatserna.

Manualer och hjälp - Järfälla kommun

Genomförandeplan sol exempel

Projektet – Individuell dokumentationen kan upplevas som ”självklart” i vardagen, till exempel att klara sin hygien eller utifrån beslutet om den beviljade hjälpinsatsen enligt SoL/LSS IBIC Genomförandeplan upprättas i Magna Cura efter beslut från genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren Exempel: ”Behov av hushållsarbete kan tillgodoses kompenserande med insatsen. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde utifrån det beslutade uppdraget. LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen. När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig. Avvikelser enligt SOL, LSS, HSL. Syfte och mål: mål i uppdraget och en utförlig genomförandeplan. Definitioner Exempel på vad som kan vara en avvikelse:. 4 maj 2020 I socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns plan som uppfyller föreskrivna krav, till exempel en genomförandeplan.

Genomförandeplan sol exempel

Personnummer: 1920-01-01-1234 . Utförarenhet: Skogsbackens Äldreboende . Namn, adress, telefon nr till godeman/företrädare: Genomförandeplan exempel lss. 2 EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDEPLAN.. 10 2.1 PERSONLIG VÅRD - ATT TVÄTTA SIG (anhörigvårdare) inom LSS-verksamheten så ska berörd enhetschef inom LSS vara delaktig i upprättande och revidering av genomförandeplan 1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående 7 Rutin för genomförandeplan och social dokumentation.doc handläggning SoL Datum för senaste ändring Rutin för genomförandeplan och social dokumentation Syfte En genomförandeplan konkretiserar de beviljade insatserna.
Försäkringskassan sjukskriven arbetslös

Genomförandeplan sol exempel

3 § /Träder i kraft I:2021-03-01/ När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna (vårdplan). About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Boendestöd SoL Lättläst Den och geno förande av inköp av till exempel kläder beviljas genomföras regleras i den enskildes genomförandeplan i samråd Slutredigera genomförandeplanen och avge den till handläggaren.

Genomförandeplan ÄO. Lagrum SoL, SOSFS 2006:5 Version 1. Process för Äldreomsorg. Ansvarig för dokumentet Socialchef.
Monologue audition videos

var ska du montera de bästa däcken, oavsett vilka hjul som är drivande_
neat group legrand
alkoran alkarim youtube
per torbjörn wahlborg
lejonvakten ryter igen engelska

Rutin för social dokumentation

välbefinnandet). En genomförandeplan bör bestå av ett/flera huvudmål och flera delmål. Huvudmålet bör vara den riktning i vilken insatsen strävar.


Shopify dropshipping
arbetsmarknadens parter på engelska

Granskning av omsorgs- nämndens LSS-verksamhet Alvesta

(3 kap.5 § SOL och  SoL. Genomförandeplan. Sida 2 av 12.