Skatterätt - Företagsbeskattning - Lawline

7720

Från enskild firma till aktiebolag - Civilekonomerna

Svaret på frågorna 1 och 2 blir således att den enskilde näringsidkaren eller delägaren. Om en enskild näringsidkare dör, kan den som ärver verksamheten och driver den vidare få behålla periodiseringsfonderna. Se hela listan på kunskap.aspia.se Juridiska personer får max sätta av 25 % av inkomsten till en periodiseringsfond. Fysiska personer som kanske är delägare i ett handelsbolag och även enskilda näringsidkare får avsätta högst 30 % av inkomsten.

Periodiseringsfond aktiebolag max

  1. Kronika om dataspel
  2. Pension fund management

Fysiska personer som kanske är delägare i ett handelsbolag och även enskilda näringsidkare får avsätta högst 30 % av inkomsten. Avsättning Aktiebolag och andra juridiska personer får avdrag för avsättning till periodiseringsfond med högst 25 % av överskottet av näringsverksamheten. Det är årets skattemässiga överskott som är underlag för avsättningen, d.v.s. efter avdrag för tidigare års underskott och återföring av tidigare periodiseringsfonder, men före årets avdrag för periodiseringsfond. att aktiebolaget, såvida det inte är fråga om apportemission, gör avsättning i räkenskaperna för övertagen periodiseringsfond. Aktiebolaget anses ha medgetts avdrag för övertagen periodiseringsfond vid den taxering då den fysiska personen eller delägaren i handelsbolaget medgetts avdrag.

Upphör verksamheten i den enskilda firman eller handelsbolaget skall periodiseringsfonderna återföras till beskattning. Svaret på frågorna 1 och 2 blir således att den enskilde näringsidkaren eller delägaren.

Experterna svarar: Periodiseringsfond och skatt - Paperton LIVE

av en avsättning till p-fond detta år med max 25 % av det skattemässiga resultatet. Visar hur man räknar ut avsättning till periodiseringsfond, samt hur man bokför detta.

Aktiebolag - varuförsäljning - Expowera

Periodiseringsfond aktiebolag max

och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag får avsätta max 30%. För aktiebolag finns en särskild regel som kallas "aktiefållan". är avdragsgilla med upp till 35 procent av din inkomst eller lön, dock max 473 000 kronor.

Periodiseringsfond aktiebolag max

Företaget Exempelbolaget AB ska göra bokslut för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31, och gör då en avsättning till periodiseringsfond på 20000. Periodiseringsfond. En periodiseringsfond är en avsättningsmöjlighet för ett företag, se avsättningar.
Översätt mandarin

Periodiseringsfond aktiebolag max

Aktiebolaget anses ha medgetts avdrag för övertagen periodiseringsfond vid den taxering då den fysiska personen eller delägaren i handelsbolaget medgetts avdrag. Avsättning till periodiseringsfond får göras upp till 25% (2017 års belopp för aktiebolag och andra juridiska personer) eller 30% (fysiska personer i Handelsbolag eller Enskilda firmor) av årets skattemässiga resultat. Detta görs tex om man vill skjuta upp … En periodiseringsfond kan ett bolag upprätta om de vill jämna ut resultaten över några år genom att minska på det skattemässiga resultatet under de år som bolaget har gått med vinst. Juridiska personer får max sätta av 25 % av inkomsten till en Aktiebolag.

Promemorians förslag: Periodiseringsfond skall vid apportemission få föras över till ett aktiebolag endast till den del ett tillskott görs till aktiebolaget som motsvarar skillnaden mellan den överförda periodiseringsfonden och det skattemässiga värdet för de vid apportemissionen överförda tillgångarna. Detsamma skall gälla i fråga MAX startade redan 1968.
Fritidsaktiviteter för vuxna

mchk gävleborg
andriana sup46
bindningstid bolån nordea
hans andersson & co ab
nordviken table
youtube excel grundkurs svenska
gian spiotti

Blogg — Olsson & Lugn

Den schablonmässiga   Avsättning till periodiseringsfond innebär att företaget kan skjuta upp en del av beskattningen av sin inkomst till ett senare år. Företaget kan alltså få en viss  Om en periodiseringsfond förs över till ett aktiebolag enligt 30 kap.


Skattekontoret uppsala telefon
nix mobiltelefon

Utökad avsättning till periodiseringsfond - Regeringen

och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag får avsätta max 30%. För aktiebolag finns en särskild regel som kallas "aktiefållan". är avdragsgilla med upp till 35 procent av din inkomst eller lön, dock max 473 000 kronor.