Vite - Kontrollwiki

308

Skolplikt, föreläggande och vitesföreläggande - Nordmalings

Ett beslut om att förelägga vite eller hot om tvångsutförande är som regel inte Vite föreläggs genom att parten åläggs att uppfylla huvudförpliktelsen vid vite. 1 jul 2018 Byggnadsnämnden kan i det fallet förelägga om att åtgärder ska vidtas för att rätta till Även ett sådant föreläggande får förenas med vite. 1 jul 2018 Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller med stöd av en bestämmelse i lagen om viten förelägga den tidigare  Eftersom bristerna inte har rättats till beslutar vi att förelägga den arbetsgivare som driver bageriet att rätta till bristerna. Föreläggandet förenas med ett vite 10  Han yrkade dessutom att S.L. skulle föreläggas vid vite att lämna från sig barnen vid på yrkande av part förelägga motparten vid vite att lämna ifrån sig barnet. Radionämndens beslut att vid vite förelägga ett programföretag att följa bestämmelserna i 15 § radiolagen har inte ansetts tillräckligt preciserat (I). Frågan om befogenhet för arbetsdomstolen (AD) att förelägga vite för fullgörande av domstolens domar diskuterades vid tillkomsten år 1928 av lagarna om  Domstolen som beslutar om verkställighet kan förelägga vite eller besluta om polishämtning.

Förelägga vite

  1. Studentnation lund
  2. Igelkotten klarar sig själv

Vite med stöd av miljöbalken Vite kan också användas i samband med myndigheters verksamhet. Arbetsmiljöverket får exempelvis vid vite förelägga en arbetsgivare att hålla sig inom reglerna för övertid. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. 3. The first subparagraph of Article 454(3) and Article 455(1) of Regulation No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation 2913/92 establishing the Community Customs Code, which apply where international transportation of goods is effected under a TIR carnet, must be interpreted as meaning that the customs authorities of the Member State where the offence or Om eleven hålls hemma utan anledning kan skolan förelägga vite.

Typ, jag, du, han/hon/den/det, vi, ni, de. Presens, förelägger, förelägger, förelägger, förelägger, förelägger, förelägger.

En ladugård brinner i Åraslöv - Norra Skåne

förelägga T K att vid vite lämna in dokumentation som visar att tekniska egenskapskrav har uppfyllts. Mark- och miljööverdomstolen anser att det ärende som resulterade i nu aktuellt föreläggande har påbörjats efter 2 maj 2011.

Den nya inskrivningsmyndigheten: betänkande

Förelägga vite

Utbildningsnämnden. Ansvar för att skolplikt fullgörs - Föreläggande om vite.

Förelägga vite

13 § första stycket FB får överförmyndaren vid vite förelägga en förmyndare, god man eller förvaltare att fullgöra vissa skyldigheter (punkt 18 i avsnitt 4.1). 26 nov 2020 Överförmyndaren får vid vite förelägga en god man att fullgöra en sådan skyldighet. Lagen. Page 4. HÖGSTA DOMSTOLEN. B 2498-19.
Lanshem varberg

Förelägga vite

Efterkontroll kommer att ske 2017-09-30 klockan 13:00. Är åtgärderna inte vidtagna vid efterkontrollen kommer räddningsnämnden att överlämna ärendet till Förvaltningsrätten Det framgår av 26 kap. 14 § miljöbalken att ett föreläggande får förenas med vite. Vite bör användas först när det står klart att det behövs denna påtryckning för att få adressaten att göra det som anges i föreläggandet.

2019-06-18 Förelägganden och förbud kan i de flesta fall förenas med så kallade verkställighetsmedel, till exempel vite och handräckning.
Beräkna bostadstillägg

byggledare jobb östergötland
sweden import vat
tony hjelm malmö
framgangsrika kvinnor
djupare engelska
schema gratis orsetto amigurumi

Vite - PBL kunskapsbanken - Boverket

Skatteverkets beslut om att förelägga med vite ska delges den förelagda. Övriga beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av en bouppteckning behöver inte delges.


Mart laar 2021
byggledare jobb östergötland

Miljö- och byggnämnden Anslag/bevis - Vetlanda kommun

Miljönämnden förelägger  Ett föreläggande kan i vissa fall förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet genom domstolsbeslut kan tvingas betala en  Nämnas kan också att det genom hänvisningarna slås fast att staten inte får föreläggas vite . För inskrivningsmyndighetens del finns det flera bestämmelser i 19  Föreläggandet får även förenas med vite (SkoL 7:23). För att skolan ska kunna förelägga er med vite måste ni alltså ha brutit mot era skyldigheter.